Różnica między pokarmami probiotycznymi i prebiotycznymi

Probiotyczne suplementy zdrowotne zyskały popularność, ponieważ coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z potencjalnych korzyści probiotyków. Probiotyki to w rzeczywistości bakterie powszechnie obecne w przewodzie pokarmowym i pochwie. Można je znaleźć w sfermentowanej żywności, takiej jak jogurt i maślanka, w niektórych sfermentowanych napojach, takich jak piwo i wino, oraz w wielu sklepach ze zdrową żywnością. Produkty probiotyczne można również kupić za pośrednictwem firm zajmujących się suplementami diety. W większości probiotyczne suplementy zdrowotne są dostępne w postaci proszków, płynów lub tabletek.

Bakterie probiotyczne pomagają regulować wzrost innych mikroorganizmów w organizmie, w szczególności wzrost i równowagę flory jelitowej (równowaga między pożytecznymi i szkodliwymi bakteriami). Uważa się, że probiotyki mają wiele zalet zdrowotnych, głównie poprzez wzmacnianie lub przywracanie normalnej flory jelitowej. Generalnie uważa się, że probiotyki są ogólnie bezpieczne do spożycia, chociaż mogą pojawiać się sporadyczne przypadki działań niepożądanych i interakcji maskujących bakterie, zwykle u osób z osłabionym układem odpornościowym.

Jednym z najczęstszych zastosowań probiotyków jest leczenie zespołu jelita drażliwego (IBS). Zidentyfikowano pewne szczepy probiotyczne o znacznie niższych poziomach zarówno bakterii związanych z IBS, jak i tych zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną. Wykazano, że stosowanie probiotyków zmniejsza występowanie biegunki i zaparć u pacjentów z IBS. Nie ma mocnych dowodów na to, że probiotyki zapobiegają występowaniu raka lub innych poważnych chorób, a większość szczepów probiotycznych nie okazała się skuteczna w leczeniu któregokolwiek z nich, ale ich stosowanie nadal wiąże się z mniejszą liczbą problemów zdrowotnych niż alternatywne metody leczenia IBS.

Niektóre badania wykazały, że probiotyki mogą być również skuteczne w leczeniu niektórych postaci zapalenia stawów. Ponieważ jednak suplementacja probiotykami nie zmienia składu chemicznego ani fizjologicznego składników suplementu, to stwierdzenie nie jest dobrze poparte badaniami. Ponieważ niektóre składniki aktywne suplementów probiotycznych to organizmy drożdżopodobne, niektórzy badacze przypuszczają, że suplement może stymulować wzrost drożdży w przewodzie pokarmowym. Drożdże są składnikiem typowego chleba, który większość ludzi je codziennie. Spożycie drożdży może przyczynić się do powstania kwaśnego żołądka lub sprzyjać rozwojowi drożdżaków jamy ustnej, co często obserwuje się u osób z cukrzycą.

Niektórzy eksperci sugerują również, że IBS można leczyć suplementem probiotycznym, ponieważ wydaje się, że wiele objawów jest związanych raczej z jelitem grubym niż z okrężnicą. Suplementy probiotyczne są zwykle przyjmowane w postaci pigułki lub proszku. Pojedyncza pigułka zwykle wystarcza do leczenia objawów IBS u osoby przez około sześć tygodni. Jednak większość ekspertów zgadza się, że przyjmowanie suplementu probiotycznego nie zawsze jest konieczne do leczenia objawów IBS. Jeśli zażywasz antybiotyki na IBS, prawdopodobnie przyjmujesz już antybiotyk na swoje regularne problemy zdrowotne.

Wykazano, że terapia probiotyczna przynosi ulgę pacjentom z IBS. Zwykle suplement probiotyczny zawiera „przyjazne” bakterie, które mogą zastąpić złe bakterie w jelitach po odstawieniu leku. Dlatego terapia probiotyczna może pomóc złagodzić objawy IBS u osób przyjmujących antybiotyki z powodu innych schorzeń. Jednak nie ma dowodów na to, że przyjmowanie probiotyku wyleczy IBS.

Nie należy mylić probiotyków z probiotykami narine. Chociaż mają podobne funkcje, probiotyki różnią się od probiotyków sposobem, w jaki są wprowadzane do organizmu. Aby były skuteczne, probiotyki muszą być wprowadzane do organizmu powoli, powodując cykl życia między organizmami probiotycznymi a innymi składnikami organizmu. Organizmy probioidowe w przewodzie pokarmowym występują zwykle w bardzo małych ilościach.

Prebiotyki pochodzą ze źródeł roślinnych, takich jak owoce i warzywa, natomiast probiotyki pochodzą od zwierząt, takich jak produkty mleczne i mięso. Oba te rodzaje organizmów są potrzebne do utrzymania zdrowia układu pokarmowego, ale działają na różne sposoby. Podczas gdy prebiotyki działają na wyściółkę jelit, usuwając odpady z pożywienia, probiotyki pomagają przywrócić populację „przyjaznych” bakterii w jelicie. Prebiotyki i probiotyki razem tworzą rdzeń współczesnego systemu zarządzania dietą znanego jako zrównoważona dieta.