Egipski klimat

Klimat panujący w Egipcie w pełni sprzyja podróżującym do tego pięknego kraju. Ze względu na położenie, w Egipcie dominuje suchy klimat zwrotnikowy, charakteryzujący się dość wyrównaną temperaturą – wahającą się w ciągu roku od 20 do 35°C, niewielką (a wręcz znikomą) ilością opadów oraz suchym powietrzem. To wszystko sprawia, że do Egiptu wybrać się warto zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Spodziewać się możemy dobrych warunków do wypoczynku, uprawiania sportu, czy też zwiedzania.
Pamiętać należy, że większość terytorium Egiptu pokryta jest pustynią – spodziewać się więc możemy typowej dla klimatu zwrotnikowego roślinności pustynnej oraz niewielkiej ilości źródeł wody. Jedyne miejsca z bujną, zieloną roślinnością znajdziemy w dolinie oraz delcie Nilu, w której jednak, wywołane jest to przede wszystkim sprawnym systemem melioracji pól.