Bakszysz – egipski napiwek

Zwyczaj wręczania bakszyszu, a więc drobnych napiwków, związany jest z zasadami islamu, które nakładają się na arabską kulturę. Jednym z obowiązków każdego muzułmanina jest dawanie jałmużny każdemu potrzebującym. Obowiązek ten przekształcony został w niepisany obyczaj wręczania drobnych sum za każdą, nawet najmniejszą usługę, jaka zostanie nam wyświadczona. I choć nie jest to zapisane w żadnym regulaminie, na pobyt w Egipcie warto przygotować sobie ok. 20 – 30$ w drobnych, aby móc odwdzięczyć się kelnerowi, boyowi hotelowemu, ekipie sprzątającej w hotelu, czy też osobie, która robi nam zdjęcie w atrakcyjnym miejscu.

Wysokość bakszyszu zazwyczaj ogranicza się do symbolicznych sum – może to być 1 egipski funt (ok. 50gr), 1$, czy też 1 $. Możemy się spodziewać, że jeśli wręczymy bakszysz, zostaniemy przez obsługę potraktowani bardziej przyjaźnie – możemy np. liczyć na wydanie drinka poza kolejką, czy też kolorową i wymyślną dekorację łóżek w podziękowaniu od ekipy sprzątającej.